גיהנם

מתוך Ashlag

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

זהר סולם

    זהר סולם- פירוש מילים

הגדרה פרשה סעיף הערה 1

  כשנתעוררה שליטת השמאל נתעוררה המחלוקת, בינו לימין, ונתגבר בה במחלוקת ההיא אש הכעס, ויצא ונברא הגיהנם מאותה המחלוקת, וגיהנם בשמאלא אתער ואתדבק, והגיהנם נתעורר ונברא מהשמאל, ונתדבק בשמאל. פירוש, כי נתבאר לעיל ביום א' דמעשה בראשית, בסדר אצילות החסד, שהוא קו ימין דז"א, שמתחילה נאצל בבחינת הקטנית, שעל זה רומז המלה יהי שי"ה ה"ס או"א, וי' האחרונה רומז לכניסת הי' לאור או"א, שנתמעטו להיות אויר, שאז נאצל הז"א בבחי' ו"ק דהיינו בקומת רוח, ואח"כ בהמלה ויהי אור יצאה הגדלות דקו ימין ע"ש, ועד"ז כאן באצילות יום ב' שהוא גבורה וקו שמאל דז"א, נאצלה תחלה הקטנות בסוד יהי, שאו"א נתמעטו בעצמם כדי להאציל לז"א בבחינת קומת רוח, דהיינו שהכניסו י' לאור שלהם,שז"ס יהי רקיע, ואח"כ יצאה הגדלות דקו שמאל, דהיינו הג"ר, בסו"ה ויעש אלקים את הרקיע כמו שהזוהר מבאר להלן.
והנה כאן ביציאת הקטנות בסוד המיעוט דיהי רקיע, שפירושו שאו"א העלו את המלכות למקום הזווג מתחת החכמה שלהם למקום בינה, והורידו הבינה ות"ת ומלכות שלהם מחוץ למדרגתם, למקום הזו"ן, ונשארו בו"ק בלי ג"ר, דהיינו בקומת רוח לבד, הנה נמשכה בריאת הגיהנם מפאת מיעוט הזה. שפירושו, שנבראו כחות הדין לענוש הרשעים. והענין הוא, כי יש ב' בחינות עלית המלכות למקום בינה, בחינה א) שהעליה היא בלי שום פגם אלא כדי להוציא מוחין בשביל התחתון. ואז ג' הספירות בינה ות"ת ומלכות יורדות להמדרגה דקדושה שמתחתיהם, ואור הג"ר מסתלק להעליון שלהן בסוד נקודת החולם. (כנ"ל דף ט"ו ד"ה ההיא ע"ש) בחינה ב) שהעליה היא מסבת פגם, דהיינו ע"י חטאים של התחתונים, שאז עולה המלכות למקום בינה כדי להעלים אור הג"ר מן התחתונים, שאינם ראוים להשתמש בו. ואז נמצאים ג' הכלים בינה ות"ת ומלכות אינם יורדים להמדרגה שמתחתיהם שבקדושה, אלא שיורדים לכחות הדין, שעושקים הכלים ההם לבנין פרצופיהם, וקונים על ידיהם כח לחבל ולהעניש את החוטאים.
והנה אחר יציאת הגדלות דיום א' שהוא קו ימין, הרי בהכרח נשלם עמו תכף גם קו השמאל בכל גדלותו. ונודע שקו השמאל נמשך מנקודת השורק שה"ס חכמה, לכן רצה השמאל לשלוט באור החכמה שלו, ולבטל את אור החסדים שבקו הימין. ונעשה המחלוקת ביניהם. ומפאת המחלוקת הזה, יצאה אש הכעס, שפירושו שהחושך דשליטת השורק נתפשט מכח חסרון חסדים, (כנ"ל דף מ"ז ד"ה נפק) שלבסוף חזרה המלכות לעלות למקום בינה כבעת הקטנות, שנסתלק אור הג"ר לגמרי, וג' הכלים בינה ותו"מ נפלו אז לכחות הדין משום שעלית המלכות היתה מחמת פגם ונברא הגיהנם מנצוצותיהם. והגיהנם הזה נתדבק בהשמאל, כלומר כל מי שרוצה להגביר כח השמאל נופל לדינה של גיהנם הדבוק בשמאל.
וזה אמרו, ימינא איהו שלימא דכלא, ובגין כך בימינא כתיב כלא, דהא ביה תלייא כל שלימו, הימין הוא שלימות הכל כלומר שכל הספירות מקבלות ממנו את קיומן, ובשביל זה בימין שהוא יום א' כתוב כל התקונים דקטנות וגדלות, בסוד יהי אור ויהי אור וכו' כנ"ל. כי בו תלוי השלימות של כל הספירות, וע"כ כיון שנשלם הקו ימין נשלמו כולן, וגם קו השמאל קבל שלמותו ממנו, ונתעורר בשליטתו, כד אתער שמאלא אתער מחלוקת, וכשנתעורר השמאל בשליטתו והרגיש שלימותו, עורר תכף מחלוקת עם קו הימין שרצה לבטל את אור הימין ולהשליט רק את אור שלו, כנ"ל, ובהאי מחלוקת אתתקף אשא דרוגזא ומהמחלוקת הזו, נמשך התגברות אש הכעס. דהיינו החשך של השורק הגורם לעלית המלכות בחזרה אל מקום בינה, ואז ונפק מניה מההוא מחלוקת גיהנם דהיינו שעלתה למעלה והפילה הכלים דבינה ותו"מ לכחות הדין הנקרא גיהנם כנ"ל. וגיהנם בשמאלא אתער ואתדבק, והגיהנם נתעורר ונברא מהשמאל כנ"ל ונתדבק בהשמאל. כלומר שכל שרוצה להגביר השמאל

נופל לגיהנם הדבוק בשמאל


  בראשית א

  דף נו טור ב -המשך

בדף נז

סעיף מד

ראה המשך המאמר סעיף מה 
קרח היה בחינת שמאל שבהתחלת המחלוקת, דימין ושמאל, שהיא ברוגז ותוקף הגבורות, דהיינו שכל אחד רצה לבטל הארת חברו, שמתוך כך יצא הגיהנם ונתדבק בגיהנם בראשית א סעיף נב דף סא

 

     זהר סולם- מראה מקום לערך 

ציטוט  או תיאור תוכן המאמר או נושא פרשה סעיף הערה 1
       

 
הערה: טבלה זו מיועדת לערך שאינו הגדרה או הסבר למילה מסויימת, אלא נושא מסויים או פיסקה במאמר שבזהר. אנא צטט בתמציתיות את הערך וכתוב בהערה האם "בעל הסולם" נותן תאור מורחב, הסבר או רק אזכור. 

 

     זהר סולם- פסוק

פסוק (נא לרשום את כל הפסוק) פרשה (בזהר) סעיף (בזהר) מקור בתנ"ך (פרק ופסוק)
       

 

 

     זהר סולם- מאמרי חז"ל

מאמר פרשה (בזהר) סעיף (בזהר) מקור בחז"ל
       

 

תלמוד עשר ספירות

הגדרה חלק דף סעיף הערה1
       

 

תלמוד עשר ספירות-שאלות ותשובות

הגדרה חלק שאלה  הערה1
       

 

 עץ חיים

הגדרה ענף פנים מסבירות/מאירות* דף סעיף הערה
           


*הערה: נא לרשום אם ההגדרה מופיעה בפנים מסבירות או בפנים מאירות.

בית שער הכוונות

הגדרה פרק דף סעיף הערה
     


אור בהיר

הגדרה
 


כתבים אחרים של בעל הסולם 

הגדרה מקור* דף סעיף הערה
         

* הערה: נא לציין מאיפה נלקחה ההגדרה, שם הספר, או ההקדמה או כתבי יד. אם ההגדרה נלקחה מכתב יד, נא להעלות סריקה של המסמך המקורי. להוראות לחץ לעזרה בתפריט הניווט.

הערך בכתבים של הרב ברוך שלום אשלג

הגדרה/תאור מקור/שם הספר דף סעיף פרטי מקור נוספים הערה


  

הגדרת הערך בכתבי מקובלים קודמים

הגדרה שם הספר הוצאה ושנה חלק דף סעיף הערה
             


הערה: נא להשתמש במילים מדוייקות, כפי שכתובות במקור.


קישורים למושג בכתבי קודש נוספים

 

הערה:

1. נא למלא האם: הגדרת מילה, הסבר מורחב או הפנה לדף שיחה.

כלים אישיים